Akciğer Zeka İlişkisi

Akciğer Zeka İlişkisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aynı sınıfta öğrenim gören 200 öğrenci üzerinde yapılan bir araştırma da,öğrencilerin akciğer kapasiteleri tespit edildikten sonra, hepsi ayrı ayrı bir takım zeka testlerine tabi tutuldu. Zaten belli bir seviyede olan bu öğrencilerin, akciğer hacmi geniş olanların testlerde daha başarılı olduğu ortaya çıktı. Bu araştırmadan, akciğer hacminin geniş olmasının, kanla birlikte beyne giden oksijenin daha fazla olması anlamına geldiği ve beyinin oksijenle ne kadar iyi beslenirse o kadar iyi çalıştığı sonuçları çıkartılıyor. Ayrıca akciğer rahatsızlığı olan insanlarda, yeterli oksijeni alamadığı için beyin fonksiyonlarının yetersiz kaldığı da bu araştırmanın sonuçları arasında sayılabilir.

Bu araştırmanın artaya koyduğu verilere göre zeka için yetrli oksijen alınması için çok önemlidir ve solunum burundan yapılması daha yararlıdır. Eğer burunda bir tıkanıklık varsa veya burunda kemik, et oluşmussa bunun en kısa zamanda tedavi edilmesi gerekir.

Tarih: 19-01-2002
www.bilimveteknoloji.com